Tromøy Planteskole Inge Fredriksen                           

       EKTE NATURLIGE PLANTER  -- VILLIGE VILLE VEKSTER                                       

Tromøy Kirkevei 275, 4818 FÆRVIK.                                                                                                                                                                TROMØY PLANTESKOLE   INGE FREDRIKSEN                

Tromøy Kirkevei 275, 4818 FÆRVIK   Tlf. 9979 6182  Epost:  inge@planteskolen.no

Etter 40 år med planteproduksjon med spesialisering på norske naturplanter er produksjonen vår flyttet til andre norske planteskoler..

Inge Fredriksen driver videre med rådgivning innen naturrestaurering og plantevalg. Her er det kun planter med opphav fra norske natur som gjelder.Tromøy Planteskole :  epost : inge@planteskolen.no 
                              

Krekling                                                                                Tyttebær 

Lagd naturbed 

                      Einer, Juniperus communis  NONA® Tromling E

MikkelsbærLappvier

 
Tromøy Planteskole Inge Fredriksen
Tromøy Kirkevei 275 4818 FÆRVIK
tromoy@planteskolen.no
T: 99796182