Tromøy Planteskole Inge Fredriksen                           

       EKTE NATURLIGE PLANTER  -- VILLIGE VILLE VEKSTER                                       

Tromøy Kirkevei 275, 4818 FÆRVIK.                                                                                                                                                     


 Tromøy Planteskole har over 40 års erfaring i planteproduksjon av norske naturplanter.

Fra sesongen 2019 er produksjonen overtatt av Reiersøl Planteskole . I samarbeide med oss overtar de det utvalgte plantemeteriale  NONA® og viderefører arbeidet med utvikling, utvalg og produksjon . Inge Fredriksen, som i 2020 blir pensjonist, er inntil videre delaktig i det. 

  

Formeringshus                                  Karfelt                                               Kaldhus         

          

Morfelt på Vegårshei.

På Vegårshei har vi i 25 år holdt morfelt for høsting av stiklinger av våre utvalgte sorter av  norske naturplanter.

Tromøy planteskole v/ Inge Fredriksen driver videre med rådgivning innen revegetering og bruk av norske naturplanter i privat og offentlig sektor.
              

            

Tromøy Planteskole Inge Fredriksen
Tromøy Kirkevei 275
4818 FÆRVIK
Norge

Telefon: 99796182

Daglig leder: Inge Fredriksen

E-post: tromoy@planteskolen.no

Tromøy Planteskole Inge Fredriksen
Tromøy Kirkevei 275 4818 FÆRVIK
tromoy@planteskolen.no
T: 99796182